Pamaldų laikas

Šv. Mišios
Sekmadieniais 13:00 val.
Šiokiadieniais nėra
Šeštadieniais pagal susitarimą
Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš šv. Mišias

Gavėnios metu
Kryžiaus kelio apmąstymas sekmadieniais prieš šv. Mišias 12:30 val.
„Graudūs verksmai“ giedami šv. Mišių metu

Gegužinės pamaldos sekmadieniais 12:45 val.
Birželinės pamaldos sekmadieniais 12:45 val.

Rožinis spalio mėn. sekmadieniais 12:30 val.

Marijos valandos (Rarotos) advento sekmadieniais 13:00 val. šv. Mišių metu

Šventės

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai – birželio 29 d. (keliami į artimiausią sekmadienį)Svetainė įkurta 2020-03-18. Svetainėje apsilankė 5 413 lankytojų. Svetainės autorius kunigas Sigitas Grigas.
Sistema: „WordPress“. Svetainės programuotojas Gytautas Beresnevičius: matematikos-korepetitorius.lt